EMCEKARE FORUM
Emcekare
ONLINE
SHOP
TEKLİF
AL
FİYAT AL


Dosya Yükleyebilirsiniz.( Dosya boyutu Max 10 MB Olmalıdır.)
BES - Biogaz Enerji Santralleri

Dünyada enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Petrol ve kömür rezervlerinin giderek azalması, doğalgazın da kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri, klasik enerji kaynaklarına göre daha azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri fosil kökenli yakıtlara göre daha azdır, tükenmezler ve çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar. 

Biyokütle, biyolojik olarak elde edilebilecek enerji potansiyeline sahip olan bir enerji kaynağıdır. Biyokütle her durumda oluşması ve tükenmez bir enerji kaynağı olması bakımından oldukça büyük bir değere sahiptir. Biyokütlenin enerji potansiyeli yenilenebilir enerji statüsünde yer aldığından, bu enerjinin tükenme riski yoktur.

Dünya nüfusunun hızla artması enerji ihtiyacının da hızla artmasına neden olmuştur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları iyice değerlendirilmeli ve bu enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Biyogaz ise yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki büyük öneme sahip bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz biyogaz üretimi için oldukça fazla biyokütle kaynaklarına sahiptir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek sağlamak için çalışmalar sürdürmeye ve tesis kurulumlarına destek olmaya devam etmekteyiz. Tesislerin elektrik işleri, enerji nakil hattının yapımı, otomasyon sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması, elektrik dağıtım şirketine entegrasyonu, MCC ve diğer elektrik panolarının temin ve  montajı tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

GALERİ